mali*ciou??

14/10/2007

Barokowo, cho? wystr??j ubogi

Filed under: Warszawa,swojskie — maliboo @ 18:31

Pomys?? na Sarmacj? przyszed?? z linkowanego bloga Kulinarna Warszawa. Niema??? pokus? by?? banner wywieszony, jak to ostatnio w modzie na ??cianie budynku. Pierwszym razem, gdy si? tam wybierali??my, naszym celem by??o piwo z wiod?c? prym na ulicy Ho??ej firmie Hint Intermedia. Pokusa w postaci 4z?? za szklaneczk? browara by??a zatem nie do odparcia.
Niestety wypadki losowe, sprawi??y, ??e restauracja Sarmacja musia??a poczeka? na swoj? kolej. Ale co sie odwlecze… Drugie podej??cie potwierdzi??o tylko, ??e jest to miejsce z dobr? karm?.
Pi?tek to dobry czas na czerpanie rado??ci z ??ycia pod postaci? k?pieli tygodniowych rado??ci i topienia smutk??w w napoju bog??w. Stolik wst?pnie zam??wiony na osiem os??b bez trudu pomie??ci?? ich jedena??cie. Oczywi??cie na wjazd posz??o zam??wienie na ??ywca(4z?? do 18:00) i pyszne ??liwki w boczku(7z??), sztuk sze???. Niestety potwierdzi??o si? to, co spotka??o mnie za razem pierwszym. Szybko??? obs??ugi wymaga chyba podwy??szenia taktowania, albo zarobk??w, gdy?? zn??w trzeba by??o czeka? wieki. Ca??e szcz???cie gratisowy smalec na przeczekanie wjecha?? do??? szybko. Co dziwne, za pierwszym razem go nie dostali??my, wi?c zdziwi??em si?, kiedy kura powiedzia??a, ??e co?? takiego tutaj funkcjonuje. Niestety jako?? mnie nie zachwyci??. Przypomina?? bardziej mieszanin? mi?sa ze smalcem z kostki. I to bynajmniej nie przetapian? wcze??niej razem. Oczywi??cie na ??liweczkach si? nie zawiod??em. Lepsze zdarzy??o mi si? zje??? w PizzaHut w czasie jakiego?? w??oskiego eventu jako antipasti. Chyba najlepiej smakuj? z chrzanem, kt??ry wraz z musztard? i ketchupem jest do nich standardowo podawany. Dobrym wyborem jest te?? camembert panierowany ??urawinami(11z??), porcja naprawd? s??uszna, a i sosik przedni.

Musz? przyzna?, ??e do??? d??ugo mi si? zesz??o z wyborem dania g????wnego. Idealnie trafiona golonka(19z??), kt??ra jad??em poprzednim razem okaza??a si? oczywi??cie trafnym wyborem. Nie chcia??em tym razem si? potkn??. Z pomoc? przyszed?? wyb??r irytki, kt??ra wzi???a pol?dwiczk? wieprzow? w ostrych zio??ach, jak r??wnie?? i miodzie manierowan? marynowan?. Tym razem jednak si? wycwani??em i zamiast ziemniak??w z boczkiem zam??wi??em te w zio??ach(5z??). I tym razem, w przeciwie??stwie do pierwszego, dosta??em chyba z boczkiem. Nie wiem na czym polega ta gra z wyborami kartofli, ale trzeba robi? to odwrotnie ni??li menu wskazuje. Sos zio??owy dodawany do strawy nie zachwyca??. Du??o lepszym wyborem okaza?? si? sos cebulowo-pieprzowy, kt??ry wzi???em do golonki. Nie omieszka??em niecnie wykorzysta? znajomych, szamaj?c im k?ski kark??wki z mas??em czosnkowo-serowym(15z??), schaboszczaka z ko??ci?(18z??) i kradn?c troch? sosu diabelskiego. Ten ostatni przypomina?? bardziej ??agodne leczo, ni?? co?? co spali??oby mi kubki smakowe. Ale primero lo primero. Na pol?dwiczce si? nie zawiod??em. Plastry w?dzonego boczku, kt??rymi by??a ob??o??ona, jak dla mnie, mog??y by? bardziej podsma??one, jednak sama pr?ga mi?sa by??a wy??mienita. O dziwo, bo nie by??a nawet ??rednio wypieczona. Kark??wka niczego sobie, ale na pi?tkowy wiecz??r dla mnie porcja za ma??a, chocia?? mo??na by??o dopcha? do???czanym groszkiem z marchewk?. Schabowy soczysty, jednak p??ki co nie mog? si? przekona?, ??eby sobie zam??wi? to danie w knajpach. Chyba jest za powszednie.

Blisko??? stacji metra Dworzec Gda??ski i przystanku tramwajowego w kierunku Centrum zach?ca do odwiedzin. Oczywi??cie szcz???liwe godziny rzeczywi??cie sprawiaj?, ??e godziny sp?dzone w Intraco I staj? si? naprawd? radosne. Szczeg??lnie z ka??dym kolejnym, dostarczonym promilem.

1 komentarz »

  1. [...] je??li mnie pami?? nie myli to najsmaczniejsze ??liwki w boczku s? na placu Piga.. podaj? w Sarmacji. Po spa??aszowaniu cz???ci ciep??ej przysz??a pora na sushi. Tu lekki zgrzyt, bo dwa talerzyki [...]

    Pingback by mali*ciou?? blog kulinarny » Sushi w Amigos, czyli japo??czycy na Dzikim Zachodzie (opinie, recenzje, restauracje, knajpy, jedzenie i piwo oczywi??cie) — 30/04/2009 @ 10:38

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu. TrackBack URL

Dodaj komentarz

Powered by WordPress