mali*ciou??

02/08/2007

Jagodowo w Herbacianym Ogrodzie

Filed under: Warszawa,s??odki lajf — maliboo @ 22:12

Pomys?? na herbat? rzucony przez Frau Ingenieur przypad?? mi do gustu, poniewa?? liczy??em na co?? w rodzaju herbaciarni Same Fusy (kto im wymy??la?? t? stron??!). Zach?cony reck? na gazecie w dzie?? ciep??y podreptali??my na Stare Miasto do Herbacianego Ogrodu. Fusiarni? swoj? drog? ju?? raz namierzyli??my podczas szlifowania staromiejskich trotuar??w, ale jako?? nie uda??o nam si? jej nawiedzi?.
Kr??tka marszruta, obowi?zkowo przez star??wkowego fastfooda z bu??k? z pieczarkami i wyl?dowali??my na miejscu. Pierwsze wra??enie: troch? tu pusto. W ogr??dku powita??a nas pani Lidia. W ??rodku pusto, dzie?? ciep??y, zatem spocz?li??my jednak na dworzu.

Menu raczej nie tak wypa??ne jak w Samych Fusach, ale by??o z czego wybiera?. Zam??wili??my „Serce Smoka”(20z??) i jak??? z kaktusem+co??(16z??), do tego ciacha, obowi?zkowo. Wszak krzes??a twarde nie by??y, a pani Lidia pod??o??y??a pod nasze zadki mi?kkie poduszki, trzeba by??o po??ladki uzupe??ni? zapasem t??uszczu przetworzonego z cukr??w tarty jagodowej(6z??) i ciasta czekoladowego(8z??). Zastawa mi??a dla oka, aczkolwiek troch? przechodzona. W pozytywnym znaczeniu, u??ywane utensylia maj? sw??j urok, kt??ry dodaje autentyczno??ci. Nie wiem, czy to klimat ogr??dka, czy generalny nastr??j miejsca, ale sama herbata jako?? mnie nie zachwyci??a. To co oferuj? Fusy, za podobn? cen? jest du??o g???bszym do??wiadczeniem. By? mo??e deprecjacji magii herbaty dokona?? sklep spo??ywczo-alkoholowy znajduj?cy si? na przeciwko? Albo by?? to pan Joule, kt??ry oferowa?? nam sprzeda?? ksi???ki, a przy odmowie da?? nam „darmow?” gazet? – darmowe Metro?

To co by??o jednak kompletnym zaskoczeniem, niejako bonusem do herbaty, by??y w??a??nie ciasta. Tarta jagodowa to istne mistrzostwo ??wiata. Kruche ciasto za kt??rym nie przepadam, by??o dok??adnie takiej grubo??ci jak trzeba. Nadzienie z jag??d powinno wyl?dowa? gdzie?? w S?vres jako wzorzec. Co tam nadzienie, ca??e ciasto! Czekoladowe co prawda ust?powa??o mu miejsca, ale i tu nic nie brakowa??o, a kapinka d??emu morelowego podkre??la??a jego kakaowy smak.

Smak ciast wystarczy?? by zrehabilitowa? ca??e miejsce. Naprawd? warto wpa??? tu na ciacho lub dwa, pod jak??? niewyszukan? herbatk?. Jednak stosunek jako??ci, klimatu i ceny napar??w wypada raczej niekorzystnie dla Herbacianego Ogrodu. Mimo wszystko wol? klimat i asortyment fusowy Samych Fus??w. Nie ma to jak leniwe poci?ganie mate przez bombill? w mi??omrocznej piwnicy przy Nowomiejskiej 10.

2 komentarzy »

  1. A?? ??linka cieknie. Szkoda ??e u nas nie ma czego?? takiego.

    Comment by narz?dzia ogrodnicze — 22/11/2007 @ 04:31

  2. [...] Namaste ma swoja magi?. Magi?, kt??ra doczeka??a si? drugiej siedziby w uprzedniej lokalizacji Herbacianego Ogrodu na warszaskey star??wce. Jednak przed Mandal? i Kathmandu, zapraszam i polecam tu [...]

    Pingback by mali*ciou?? blog kulinarny » T??usto, ciasno, smacznie. Namaste., opinie, recenzje, restauracje, knajpy, jedzenie i piwo oczywi??cie ;-) — 24/02/2009 @ 23:14

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu. TrackBack URL

Dodaj komentarz

Powered by WordPress