mali*ciou??

01/08/2007

Malinovy kr??l morelowych r????

Filed under: Warszawa,s??odki lajf — maliboo @ 22:01

Pomys?? na Malinov? przyszed?? chyba z gazety, albo z warszawy.pogodzinach. Na pewno by?? potwierdzony opiniami na gastronautach. Co prawda dzie?? gor?cy nie by??, z tego co pami?tam, to przed wyj??ciem nawet pada??o, ale po???dnie zakorzenionej ochoty na lody nawet najwi?kszy deszcz zmy? nie mo??e.

Metro naszym przyjacielem jest, wi?c strzelili??my z bucika Alejami (bez skr?cania z Kruczej) od P??l Mokotowskich. Po drodze mijaj?c lans knajp? Papu vis-?-vis Malinovej wpadli??my do minilodziarenki z zepsut? jedn? lod??wk?. Tak wi?c kulkowe raczej odpada??y, bo wyb??r tego dnia by?? lichy. Kolejny zgrzyt to stolik umiejscowiony w tyle sali ko??o toalety, zapach od??wie??acza urywa?? g??ow?. Oczywi??cie by??o to ostatnie wolne miejsce, ciekawe czemu? Jednak g????d sacharozy i ch?? wytworzenia wi?kszej ilo??ci endorfin przezwyci???y??y niezbyt szcz???liwe posadowienie.

Wystr??j lokalu jest totalnie… lodziarski. Kiczowate zwisy okienne z prze??roczystego plastiku, ma??e stoliczki i lakowane menu tworz? swoisty klimat lodziarenki z lat 60/70.
Po ciut przyd??ugiej chwili czekania dotar??a do nas karta ze spisem tre??ci pokarmowej lokalu. Wyb??r miejsca pewnie zawa??y?? na naszej widoczno??ci, jednak obs??uga do nas dotar??a. Wedle artyku??u na gazecie daj? do lodzik??w wod? z cytryn? – i to nie tylko do tych kulkowych zestaw??w zamawianych wedle ??yczenia, ale r??wnie?? do gotowych deser??w. Wyb??r pad?? na co?? co zwie si? pi??a colada (14z??) i deser Sachera(16z??). Tak jak ananas z kokosem mnie nie zachwyci??, chocia?? by?? dobry, to Sacher po przebiciu si? przez pok??ady bitej ??mietany oraz kawa??k??w suszonej moreli i dotarciu do z?????? d??emu morelowego okaza?? si? wy??mienitym znaleziskiem. Aha, chcia??bym zaznaczy?, i?? mimo tego, ??e bitej ??mietany nie ma tu ma??o, to nie s??u??y ona w Malinovej jako wype??niacz-dope??niacz tak jak w ??redzkiej Uliczce ?akoci.

Smak??w ci u nas dostatek, wi?c wypada??oby lodziarni? odwiedzi? jeszcze z conajmniej dwa, trzy razy, ??eby wyrobi? sobie o niej ostateczn? opini?. Wszak dwa dobre  desery jako??ci nie czyni?. Sierpniowe weekendy si? zbli??aj, wi?c pole do popisu pa??aszowania ci?gle jest. Gdybym wystawia?? gwiazdki, to Malinova pewnie par? by ich dosta??a. Ale nie wystawiam. Wi?c zostawiam do rozwa??enia. I odwiedzenia ;-) .

Brak komentarzy »

Brak komentarzy.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu. TrackBack URL

Dodaj komentarz

Powered by WordPress