mali*ciou??

12/04/2007

Hiszpa??ski dzie?? z_dolnego ??l?ska

Filed under: Wroc??aw,hiszpa??skie — maliboo @ 21:50

Wtorek po Lanym Poniedzia??ku mia?? by? lajcikowym dniem z Labiryntem Fauna i czym?? z owocami morza po filmie. Ju?? mia??em pisa? SMSa do Blondi w sprawie tego gdzie we Wrocku znale??? knajp? co wypie??ci nas kalmarami, krewetkami i innym morskim robactwem. Jednak tu?? przed wejsciem do Heliosa zauwa??y??em co??, co do tej pory by??o albo skryte przed ocz?tami memi ??licznemi, albo nowowyros??o.

Taberna Flamenca de CamaronTaberna Flamenca de Camaron, Ruska 19Taberna Flamenca de Camaron

Zapobiegliwie, aczkolwiek, jak si? okaza??o, niekoniecznie przed seansem zrobili??my rezerwuaracj? na pi?terku. Na dole wali??o troch? piwniczn? st?chnizna spod poziomu Odry. Mnie osobi??cie to nie przeszkadza??o, klima tam na browarnicze posiedzenie by??a chyba idealna. Co mnie mi??o zaskoczy??o, to to, ??e pani za kontuarem za??piewa??a co?? po hiszpa??sku do pana, kt??ry jej??e w tym??e samym lang??ed??u co?? odpowiedzia??. To by?? hint pierwszy. Po dwugodzinnym wypasie z ma??? Ofeli? (chocia?? Filip oponuje) i jej przybranym papciem Vidalem przyszed?? czas na konsumpcj?.

Pi?terko by??o ju?? zarezerwowane, po ??rodku sali siedzieli jacy?? iberyjscy go??cie. Kolejny znak od Boga. Je??li sko??nooki kole?? siedzi w suszibarze, je??li turek kupuje kebaba i je??li kto?? wcina klasyczn? tortill? m??w?c po hiszpa??sku, to znak, ??e kuchnia powinna by? jak u mamy. Tu: hiszpa??skiej madre. Wracaj?c do sali. W tle kranik z ciurkaj?c? wod?, mo??e bole? przy ostrym kacu i do??? niewygodne stoliki. Ram?, kt??ra usztywnia nogi maj? na wysoko??ci piszczeli. Ani oprze? st??p, ani prze??o??y? n??g, bo ba??bym si? o prze??o??eniu zapomnie? po piwku, czy dw??ch i samemu sie prze??o??y? przez krzes??o na pod??og?. Miejsce mieli??my przy oknie, z kt??rego mieli??my widok na ulic? Rusk? (loko pod numerem 19) i na pobliski budynek z reklam?… hiszpa??skich ??azienek:

10042007(003)

Z racji, ??e lokal nie ma (jeszcze?) strony internetowej, b?d? odtwarza?? z pami?ci zam??wione jedzenie. Na pewno by??y kalmary po rzymsku (18z??), z sa??at?, mi?kkie takie-jak-powinny-by?. Same kr???ki mia??y mo??e troch? za du??o ciasta jak na m??j gust. Ale wysma??one by??y w samra??nie. Porcja ca??kiem spora i podejrzewam, ??e Kasia sama rady by sobie nie da??a (trzeba znale??? wyt??umaczenie dla swojego ??akomstwa). Bardzo przypasowa??a mi podawana z g??owonogami sa??ata z podduszonymi pomidorami i oliwkami.

Ja wzi???em sobie tapas (23z??). Dok??adnie, je??li dobrze pami?tam, by??a to pierwsza pozycja z menu, pod nazw? Trio de Tapas ..co??tam. W ka??dym razie trzy rodzaje przek?sek: 4x panierowane pulpeciki jajeczne, przek??adaniec z ??ososia i tu??czyk z oliwkami na sma??onej papryce z czosnkiem. Wszystko podane na sa??acie z sosem. Jako ca??o??? trudno to zaliczy? do kategorii „przek?ski” – „danie g????wne” pasowa??oby tu bardziej. Jajowe kotlecikinie powali??y mnie. Lekko md??e, w pozytywnym znaczeniu, pozbawione by??y z tego co pami?tam soczewicy, kt??ra by??a w sk??adzie w menu, lecz zosta??a brutalnie wykre??lona czarnym markerem. Przek??adaniec z ??ososia, z serkiem to osobna bajka. Co?? nowego dla mojego styranego podniebienia. Warstwy ??ososia i jab??ka przek??adane by??y kremem z bia??ego sera, ca??o??? przykryta ponownie plasterkami jab??ka. Tym razem skarmelizowanymi. Na deser tu??czyk na sma??onej papryce. Co?? prostego, jednak to najbardziej przypad??o mi do gustu. Pewnie przez wyrazisty smak papryki i czosnku.

Ca??o??? spi?ta oczywi??cie zosta??a dwoma bronxami (5z??: ze ??wieczk? tego w Warszawie szuka?) i kaw? z ??yski i kremem (9z??). Pani kelnerka, zupe??nie nie-hiszpa??skiej, bo s??owia??skiej, mi??ej oku urody spisa??a si? na medal. Przychylam si? k’temu, ??e i ona i taberna raczej zaczynaj? swoj? przygod?. Oby potrwa??y jeszcze lat par?. Z przybytku uciesz? si? na pewno mi??o??nicy flamenco, bo przecie?? pod takim szyldem dzia??a Taberna. Do nich z pewno??ci? do???cz? iberofile, no a na ko??cu ja – kiedy tylko nadarzy mi si? by? w pi?knej Twierdzy Breslau.

1 komentarz »

  1. Ciekawie piszesz, ja r??wnie?? jestem z Wroc??awia, b?d? musia?? zajrze? do tej Taberny

    Comment by Hiszpania ezin — 13/02/2008 @ 10:20

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu. TrackBack URL

Dodaj komentarz

Powered by WordPress