mali*ciou??

05/02/2007

Na bani

Filed under: Warszawa,ba??ka??skie — maliboo @ 20:12

Banja Luk? poleci?? mi maczek zachwycony smakiem i ostro??cia banjalučkiego ?evapa. Tote?? z knajp? wi?za??em wielkie nadzieje, szczeg??lnie je??li chodzi o jagni?cine, kt??ra w Santorini smakowa??a mi bardzo.

Jak zwykle na tyle os??b: ma??? armi? przyboczn? w wielko??ci os??b 15-tu, rezerwacji dokona??em na tydzie?? przed. Pani poprosi??a mnie o ustalenie menu. I jak zwykle zdenerwi??o mnie to troch?, bo nie lubi? by? pospieszany. Ale doszli??my do wniosku, ??e to bez r????nicy, czy zdecydujemy si? na ??arcie z menu w necie, czy na miejscu z karty. Po ma??ej wymianie zda?? z Kasi? i eksterminacji da?? z listy ??ycze?? zam??wili??my dla siebie jare?i kotleti i punjena ve??alica plus ziemniaki po cyga??sku. Nie oby??o si? te?? bez mi?sa z kajmakiem, kt??ry moja prostacka wiedza zdewaluowa??a do czego?? s??odkiego z mleka, zamiast ba??ka??skiego sera robionego z ko??uch??w z mleka. Oczywi??cie pani poinformowa??a nas r??wnie?? o serwisie doliczanym do rachunku, przy rezerwacjach powy??ej 10 os??b, co jak zawsze mnie lekko wkur..za, bo napiwki potrafi? i lubi? dawa?.

Na powitanie przywita??y nas dwa w?t??e koszyczki z jak??? past? z papryki, czosnku i twaro??ku. Nic specjalnego i szybko posz??o. Okocim palone smakowa??o jak zwykle, z tym, ??e z butelki 0.5 by??o w tej samej cenie co z kija 0.4. Doprawdy „BEZ S?SU”… Ale dobra nasza, brali??my z butelek, bo skoro r????nic? wida?, to po co przep??aca?? Potem przyszed?? czas na gw????d?? programu, czyli nasze ??arcie. W sumie wi?kszo??? os??b by??a zadowolona… Wi?kszo???. Opr??cz Kasi. To co dosta??a na swojej desce, a nazwano „kotlecikami jagni?cymi” w dodatku za kt??re „szef kuchni osobi??cie r?czy” zakrawa??o na kpin?. Szczeg??lnie po wspomnianej wizycie w Santorini. Kotlecik mo??e by??, z jeden, reszta to wysuszone skrawki mi?sa na jagni?cych kosteczkach… Doprawdy, widzia??em w greckiej knajpie takie kosteczki i jedyne co mnie w tym martwi??o to to, ??e przy jedzeniu mo??na si? tym nie??le uwali?, obgryzaj?c soczyste mi?sko z ko??ci. Tutaj mo??na by??o conajwy??ej obry??? sobie paznokcie. Powiem szczerze, ??e do dzi?? ??a??uj?, ??e tego nie zareklamowali??my. Ja na sw??j schab z w?dzonym serem i suszon? szynk? narzeka? nie mog??em. Podobnie na kawa??ek sznycla karadjordje, kt??rym pocz?stowa??a mnie asz. R??wnie?? Marcin chwali?? swoj? dimljen? vesalic?: w?dzon? w wi??niowym dymie. Jedyne na co mog??em narzeka? to nier??wno??? porcji: moja by??a wyra??nie bardziej cherlawa i mniej wypieczona, ni?? te porcje, kt??re dostali znajomi.Dumnie nazwane ziemniakami po cyga??sku kartofle okaza??y si? za to nietrafione. Lepiej by??o wzi?? frytki. Porcja ma??a, a i w smaku nie zachwyca??y…

Teraz wypada??oby troch? o oprawie. Ta raczej w moje gusta nietrafi??a. Knajpa, jak to teraz w modzie i zwyczaju, wyciosana z drewna, swojsko-ba??ka??ska, ob??o??ona sianem od strony okien. Obs??uga jednoosobowa, co na m??j gust, troch? za ma??o jak na ponad 15-osobow? ekip?. R??wnie?? performans ba??ka??skiej pani tancerki wyda?? si? mi bardziej obciachowy, ni??li rozrywkowy. Oczywi??cie je??li mowa o samym show ;-) . Musz? przyzna?, ??e zaliczy??em ma??? konsternacj? w toalecie, gdzie zamontowano pisuar wygl?daj?cy troch? jak wielki zlew. Ale dla prawdziwego m???czyzny taka pomy??ka straszn? by? nie powinna.

Ca??o??? planowa??em zamkn?? cieplutk? baklaw?, kt??ra, nie wiedzie? czemu ubzdura??o mi si?, mia??a by? podana zlodami, zamiast bitej ??mietany. Jednak??e miejsca ju?? nie starczy??o. I nie ??a??uj?, bo po spr??bowaniu okaza??o si?, ??e smak wybitny nie jest. A ja mam swoje upatrzone miejsce na to przes??odkie ciacho.

Gdyby nie jagni?cina w kt??rej pok??ada??i??my du??e nadzieje z pewno??ci? nie ??a??owa??bym wydanej kasy. Jednak ta do??? znacz?co wp??yn???a na m??j internal-ranking tego miejsca. Jak m??wi?? Konfucjusz „taka karma” ;-)

2 komentarzy »

  1. [...] na Hejdučki kotleti, czyli kotleciki jagni?ce (44z??), po kt??rych zosta?? mi taki niesmak z Banja Luki. Uraczono nas tam??e, a dok??adniej Kasi?, (wy)suszonym ??cierwem wok???? owczych kostek. Ca??e [...]

    Pingback by mali*ciou?? blog kulinarny » Tabaka w rogu, opinie, recenzje, restauracje, knajpy, jedzenie i piwo oczywi??cie ;-) — 01/02/2009 @ 00:09

  2. [...] ??e pewnie zn??w dostan? spalone kostki. Jednak taka pomy??ka jak? zaserwowano nam kiedy?? w Banja Luce zdarza si? chyba tylko raz na dekad?. Rozczarowanie przysz??o z innego frontu. Najgodniejszym [...]

    Pingback by mali*ciou?? blog kulinarny » Cztery w skali Beauforta, opinie, recenzje, restauracje, knajpy, jedzenie i piwo oczywi??cie ;-) — 01/03/2009 @ 21:13

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu. TrackBack URL

Dodaj komentarz

Powered by WordPress