mali*ciou??

16/11/2006

Wieprze

Filed under: Warszawa,swojskie — maliboo @ 22:01

Dzi?? asz dzwoni??a do do Ober??y pod Czerwonym Wieprzem, mamy na to smaka ju?? od jakiego?? czasu, wi?c szukamy okazji, ??eby si? tam wbi?. A okazja jest nielada, bo zamierzamy wbi? si? ekip? 35-osobow?. Zadzwoni??a, od??o??y??a. Oczywi??cie mi??y pan kelner, zreszt? chgw czy by?? mi??y, nie pyta??em jej, powiedzia??, ??e dla rezerwacji powy??ej 12 os??b maj? zwyczaj wcze??niejszego ustalania menu. Taa, czyli dok??adnie to samo co mnie jaki?? czas temu, gdy wbi? tam chcieli??my si? ekip? 14-osobow?. Gdzie sko??czyli??my opisa??em ju?? na gazecie. Zreszt? mo??e przeklej? to tu w ko??cu, ku przestrodze.
Drugie podej??cie do Wieprza zn??w okaza??o si? pora??k?… Jak to mawiaj?, do czterech razy sztuka…

Brak komentarzy »

Brak komentarzy.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu. TrackBack URL

Dodaj komentarz

Powered by WordPress